Yetim Hakkında Hadisler

Hadisler

Müslim, Zühd 42.

“Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben, cennette şöyle yan yana bulunacağız.”

Hadisin ravisi Malik İbni Enes, -Peygamber Aleyhisselam’ın yaptığı gibi- işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.

Ahmed ibni Hanbel, Müsned, V, 250.

“Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır”.

Tirmizî, Birr 14.

“Bir kimse, Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde, Allah Teala onu mutlaka cennete koyar”.

İbn Mâlik (R.A) EbûDâvud (R.A)

Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

“Ben ve yanakları solmuş dul kadın, kıyamet gününde, yan yana iki parmak gibi beraber olacağız. Mevki ve güzellik sahibi bu kadın, kocasından dul kalmıştır. Kendini yetimlerine adamış ve bu durum onlar evleninceye, ya da ölünceye dek böyle devam etmiştir.”

Ebû Mûsa (R.A) Taberânî (R.A)

Allah Resûlü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu:

“Sofralarında yetim bulunduran kimselerin sofrasına şeytan asla yaklaşamaz.”

Hz. Adiyy Ibni Hakem (R.A.)

“Bir kimse, akrabasından veya başkasından olan bir yetimi, yetim kendisini kurtarana kadar uhdesine alsa, o kimseye Cennet vacip olur.”

Hz. Ibni Abbas (R.A)

“Üç kişiye kıyamet gününde Allah, nazar etmez; onları tezkiye etmez ve onlar için elim bir azap vardır: Okuturken yetimi ezen hoca, ihtiyacı yok iken dilencilik yapan kimse, yaranmak için sultana dalkavukluk yapan adam. “

Hz. Ebu Umame (R.A)

Halkın içinde Allah’tan en uzak olan iki kimsedir: Birincisi, ümeranın meclisinde oturur da zulme ait sözlerinde onları tasdik eder. Diğeri ise çocukların muallimidir. Fakat onların hepsini ayni derecede eşit tutmaz. Ve yetimin hakki hususunda Allah’tan korkmaz.

Hz. Ebud Derda (R.A)

Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını oksa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin.

Hz. Enes (R.A)

Namaz hususunda Allah’tan korkun. Namaz hususunda Allah’tan korkun. Namaz hususunda Allah’tan korkun. Köleleriniz hakkında da Allah’tan korkun. Su iki zaif hakkında da Allah’tan korkun; Dul kadın ve yetim çocuk.

Hz. Ibni Omer (R.A)

Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir.