Vakfın Amacı

Amaç

Türkiye’de ve Dünyanın her yerinde yetim,öksüz ve himâye gerektiren çocukların, temel ihtiyaçlarının karşılanması,maddi ve manevi, fiziki, ruhi, zihnî, ahlâkî, hukuki ve sosyal, ilmi ve teknolojik, sanatsal, mesleki yönden her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi; savaş ve doğal afetlerin yaşandığı yerlerde, yoksulluk bölgelerinde, yetim ve korumasız kalan çocukların, kendi topraklarında kültürlerinden kopmadan, öncelikle yakınları yanında yaşamaları için çalışmak,kimsesi olmayan çocuklar için barınma imkânı ve ortamı sağlamak,kültürel değerlerine ve medeniyetine bağlı, en ileri seviyede gelişimlerini tamamlamalarına yardım etmek ve katkı sunmaktır.