Faaliyet Denetimi

Yetim Denetimi

Vakfımız tarafından yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan tüm ayni ve nakdi yardımlar bizzat vakfımız yönetim kurulu üyelerimizin en az bir tanesinin katılımı ile oluşturulan komisyon tarafından yerinde tespit edilerek ihtiyaca göre yapılmakta olup bu yardımların dağıtımı da mutlaka bir vakıf temsilcimiz denetiminde yapılarak kayıt altına alınmaktadır. Özellikle yurtdışındaki yetim tespitinde o bölgedeki güvenilir yerel kaynaklardan mutlaka bilgi alınmakta ve bu yetimlerin bursları mutlaka annelerine yoksa velilerine elden imza karşılığı teslim edilmektedir.